राज्य शासकीय सेवेतील सेवनिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी पेन्शन अदालत

कोल्हापूर: निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांची निवृत्तवेतन प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी शुक्रवार दिनांक 23 ऑगस्ट रोजी सकाळी 10 ते पूर्ण दिवस पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मीनी थिएटर, प्रभादेवी, मंबई येथे पेन्शन अदालत आयोजित करण्यात येत आहे. असे म. शि. कांरडे जिल्हा कोषागार अधिकारी कोल्हापूर हे कळवितात.
प्रलंबित निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणांच्या यादीत नमूद सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांनी आपल्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून दिनांक 23 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या पेन्शन अदालतीस उपस्थि रहावे. राज्य शासनाच्या इतर सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारी यांनी निवृत्तीवेतन मंजूर न झालेल्या प्रकरणी तक्रार असल्यासा त्यांनीही आपल्या कार्यालय प्रमुखांशी संपर्क साधून तक्रारीसह सदर पेन्शन अदालतीमध्ये उपस्थित रहावे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!