राम मंदिरात रामनवमी निम्मित राम जन्म सोहळा

महालक्ष्मी मंदिर आवारातील राम मंदिरात रामनवमी निम्मित राम जन्म सोहळा मोठ्या भक्तिपूर्ण वातावरणात पार पडला या निम्मित आकर्षक पूजा बांधण्यात आली होती

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *