राष्ट्रध्वजासाठी प्लॅस्टिकचा वापर करण्यास बंदी

कोल्हापूर: स्वातंत्र दिनी प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाच्या वापरावर शासनाने बंदी घातली असून राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा, तसेच त्याचा अवमान होऊ नये, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी केले आहे.
राष्ट्रध्वजाचा मान राखणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. दरवर्षी स्वातंत्र्य दिन, प्रजासत्ताक दिन, महाराष्ट्र दिन व इतर राष्ट्रीय कार्यक्रम तसेच, महत्त्वाचे सांस्कृतिक कार्यक्रम व क्रीडा सामन्यांच्या वेळी विद्यार्थी तसेच नागरिकांकडून कागद व प्लॅस्टीकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करण्यात येतो. हा कार्यक्रम पार पाडल्यानंतर फाटलेले कागदी तसेच प्लॅस्टिकचे राष्ट्रध्वज मैदानात, रस्त्यावर तसेच कार्यक्रमाच्या ठिकाणी इतस्ततः पडलेले असतात. असे राष्ट्रध्वज पायदळी तुडविले जातात. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा अवमान होतो. राष्ट्रध्वजाचा उचित सन्मान राखण्यासाठी भारतीय ध्वजसंहितेच्या कलम 1.2 ते 1.5 मध्ये राष्ट्रध्वजाच्या उचित वापराबाबत तरतूद केलेली आहे. प्लॅस्टीकच्या राष्ट्रध्वजाच्या वापराबाबत ध्वजसंहितेमध्ये काहीही नमूद नाही. याचा विचार करता ध्वजसंहितेच्या तरतुदीचे पालन करावे. कोणीही प्लॅस्टीकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर करू नये. कागदी राष्ट्रध्वजाचा वापर ध्वजसंहितेच्या तरतुदीमध्ये नमूद केल्यासारखाच करावा. हे शासन परिपत्रक www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.
राष्ट्रध्वजाचा अवमान करण्याचा प्रयत्न केल्यास राष्ट्रीय अवमान प्रतिबंधक कायदा 1971 कलम 2 नुसार कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. देसाई यांनी सूचित केले आहे. राष्ट्रध्वजाच्या वापरानंतर एक तर त्याचा योग्य मान राहील याप्रमाणे ठेवण्यात यावेत. अन्यथा जर राष्ट्रध्वज खराब झालेले असतील तर त्याचा योग्य तो मान राखून ते ध्वजसंहितेतील तरतुदीनुसार नष्ट करावेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!